Välkommen till Fristads Vägförening.

Här kan du få svar på frågor, komma i kontakt med styrelsen, och se vilka kommande projekt som är på gång.

 

HISTORIK

Den 1 januari 1998 tog riksdagen beslut om ny modern lagstiftning för samtliga vägföreningar i Sverige.  Innebörden i besluten var ny anläggningslag och "lagen om förvaltning av samfälligheter".  

Läs mer om varför vi har vägföreningar och hur de fungerar. Klicka här.

Gamla Fristads Vägförening fristad hed G:1 ombildades vid ordinarie årsstämma den 27 maj -2009 och vägföreningens nya stadgar började gälla efter extra årsstämma den 24 sept -2009.

Läs mer om vägföreningens stadgar här

Avtal med Borås Stad
För väghållning i Fristad gäller avtal mellan Borås Stad och
Fristads Vägförening, avtalet undertecknades 1 Nov 1974.

Årsmöte 2021

Årsmötet kommer i år ske utomhus vid stationsparken i Fristad.

Datum 10 maj klockan 19:00

Anmälan sker via kontaktformuläret.


Årsmötesprotokoll för 201901-01-2019-12-31

Årsmöteshandlingar Fristads vägförening för verksamhetsår 2019

Revisionsberättelse för 2019 Fristads vägförening

aktiviteter under 2020

Rådande situation under året med pandemin har medfört begräsningar gällande aktiviteter.

  • Under sommaren 2020 har gångtunneln under Asklandsvägen fått en uppfräschning och vitmålats. Nu är den ljusare och trevligare att passera.
  • Åtgärdat påpekanden från trafikverket ang för hög farthinder på Lidavägen
  • Tagit bort hängande grenar över Artavägen.
  • Installerat 2 st asfalterade farthinder inklusive fundament, stolpar och skyltning på Hedagärdsvägen.
  • Framtagit och aktiverat vägföreningens hemsida. 

Styrelsens uppdrag?

Föreningen Fristads vägförening förvaltar enligt avtal med Borås Stad vägar i Fristads tätort. Föreningen omfattar 868  fastigheter

Styrelsen uppgift är att förvalta befintliga vägar, cykel och gångbanor enligt tidigare beslut med Borås stad, och för övrigt följa stadgar och stämmobeslut i överensstämmelse med lagstiftningen.  


Avgifter

Styrelsens uppgift är att utdebitera årlig avgift efter Lantmäteriets anläggningsförrättning.
Utdebiteringsbeloppet fastställs vid årsmötet och är för närvarande till 25 Kr per andel.

Ingen avgift kommer tas ut för 2021. Mer information ges på årsmötet i mars då vi redovisar vägföreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Läs mer om avgifter och andelar under vanliga frågor.

Vi som sitter i styrelsen  2019

Hans Lewander: Ordförande

Staffan Yngvesson: Kassör

Pentti Karpale: Sekreterare

Kjell-Ove Sethson: Ledamot

Ulf Thulin: Ledamot

Gun-Britt Persson: Suppleant

Rikard Karlsson: Suppleant

Nyttiga Länkar

© Copyright Fristads Vägförening